Veiligheid

Black-outs

Mensen ademen automatisch. De ademhalingsreflex ontstaat doordat het CO2 gehalte in ons bloed een bepaalde drempel overschrijdt. Om langer onder te kunnen blijven tijdens apnea-oefeningen gaan sommige duikers bewust hyperventilleren (snel en oppervlakkig ademen). Hyperventillatie veroorzaakt een zgn. hypocapnie, een verlaging van de CO2 spiegel in het bloed zonder dat de concentratie van O2 stijgt. Hierdoor blijft de prikkel om te ademen, waarvoor de CO2 normaliter zorgt, langer uit en zal de duiker zich comfortabeler voelen tijdens een zekere periode van een apnoe. Wanneer je teveel hyperventilleert kunnen draaiingen optreden en kan je je bewustzijn verliezen. Conclusie: opletten bij het hyperventilleren voor oefeningen!
Meer info vind je hier: apnea en luchtverbruik.

Verdrinking  

Als zoet water in de longen komt, neemt de bloedcirculatie dit onmiddellijk door osmose op via de alveoolwand. De hoeveelheid water die door osmotische kracht in de circulatie kan komen, is in enkele minuten 60 à 150 % van het oorspronkelijk bloedvolume (5 l bij een volwassene). Doordat er meer vloeistof rondpompt wordt het hart snel overbelast. Bovendien worden de rode bloedlichaampjes bolletjes (doordat ze water opnemen) en barsten ze. Gevolgen zijn zuurstofnood in het hele lichaam, hartprkikeling en hartfibrillatie (doordat de gebarsten bloedplaatjes kalium vrijgeven) en beschadiging van lever en nieren. In chloorwater zal het chloor de cellen van de longalveolen en de surfactant (de chemische laag in de longblaasjes die deze openhoudt) verbranden, waardoor het water nog sneller zal binnendringen in de bloedbanen.

Veilig opstijgen

Op het einde van een oefening waarbij je terug moet opstijgen las je best telkens een veiligheidsautomatisme in. Dit wil zeggen: één hand op je gesp van je loodgordel, de andere met een vuist boven je hoofd en al rondkijkend met een halve draai om je lengte as bovenkomen. Ondertussen bellen blazen als je met perslucht opstijgt, ook in het zwembad. Wanneer je dit bij elke oefening doet, leer je het al snel automatisch te doen.